,

อบรมการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่ 3 แก่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

บรรยายการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่ 3 แก่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม...
, ,

บรรยายเรื่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA 4.0 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

บรรยายเรื่องการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA 4.0 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
,

การคลั่งของใหม่ – Neomania

โลกในอีก 50 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะยังคงมีเทคโนโลยีที่อยู่กับเราในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โนขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆบางอย่างจะกลายเป็นสิ่งล้าสมัยในอีกไม่กี่ปี เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการได้ต่อเนื่องกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่สูญพันธุ์ไปเร็วกว่าเวลาอันควร สิ่งได้ที่ก้าวผ่านศตวรรษแห่งนวัตกรรมจนรอดชีวิตมาได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเหมาะสมก็มีแนวโน้มอยู่รอดต่อไปในอนาคต เราประเมินบทบาทของเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วต่ำจนเกินไป แต่ให้ราคากับสิ่งประดิษฐ์ที่กำลังได้รับความนิยมราวกับว่าเป็นอุปกรณ์วิเศษ ทั้งที่ยังไม่ได้ให้กาลเวลาและตัวกรองสิ่งไร้สาระบนโลก เป็นเครื่องพิสูจน์แต่อย่างใด มีความเป็นไปได้สูงว่าชีวิตประจำวันของเราใน...
,

การไม่สามารถทำใจตัดทางเลือกทิ้งไปได้ – Inability to Close Doors

คนเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าเราควรยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกมากที่สุด อย่าตัดตัวเลือกทิ้งและเปิดรับทุกตัวเลือกที่เข้ามา แต่การทำเช่นนี้กลับไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ สิ่งที่ควรทำคือเรียนรู้ที่จะปิดประตูเสียบ้าง การจะทำเช่นนี้ได้เราต้องสร้างกลยุทธ์ในการใช้ชีวิต ดดยตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรบ้างแม้มันจะมีโอกาสซ่อนอยู่