โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม่

แทบไม่น่าเชื่อว่า ในช่วงเวลาห่างกันเพียงสิบปี ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “วิกฤติ” ที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน พวกเราคงจำได้ดี วิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในปี 1997 ได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง มิเพียงเท่านั้น...