, , ,

Analog-based Digital 2

จากบทความในตอนแรกที่ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปกับแนวคิดของ ดิจิตอลบนฐานของอนาล็อก หรือ Analog-based Digital นี้ จึงได้ทำเป็นแผนภาพมาอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาพแรกคือลักษณะของ analog ที่มีข้อมูลเป็นอะไรก็ได้จึงนำมาใช้งานในเชิงรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เพราะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการที่มีความเป็นไปได้ของข้อมูลในตำแหน่งหนึ่ง ภาพที่สองคือลักษณะของข้อมูลดิจิตอลในตำแหน่งหนึ่งที่มีโอกาสเป็นได้แค่ 0 หรือ 1...
,

สัญชาตญาณที่มองไม่เห็นของนวัตกร

คุณคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมมากที่สุดระหว่าง วัฒนธรรมองค์กร (Culture, ซึ่งเป็นเรื่องภายในองค์กร) องค์ความรู้ (Knowledge, ผมเหน็บไปที่การเรียน MBA) และสภาพแวดล้อมทีไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (Environment, เน้นไปที่ภายนอกองค์กร) … ผมเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ในการฝึกอบรมให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ก่อนการเริ่มต้น...
, , ,

Analog-based Digital

ใครว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล ผมว่าเรากำลังจะเข้าตั้งแต่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์ และตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ช่วงกลางของยุคดิจิตอลไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิจิตอลกำลังจะเป็นขาลง แต่มันจะซึมซับให้ลึก ให้แยกออกได้ยากยิ่งขึ้น จนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการติดดับ แต่จะดูเหมือนราบเรียบต่อเนื่องราวกับว่าเป็นอนาล็อก ถ้าเป็นภาษาพุทธ คงเป็นการเกิดดับทุกขณะจิตจนแยกไม่ออก บอกไม่ได้ เพราะความถี่ที่สูงจนเกินความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ปุถุชน หรือเทคโนโลยีจะนำพาเราไปสู่การบรรจบพบความจริงของธรรมชาติ (ในระดับของความเข้าใจ...
,

ตัวชี้วัด สกัดมนุษย์ Comfort Zone

กลัวกันเหลือเกินกับการตั้งตัวชี้วัดแล้วไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ต่อรองด้วยสารพัดเหตุผลเอย ไม่ส่งข้อมูลสนับสนุนเอย ส่ายหน้าหน่ายหนีเอย กลัวโบนัสตกแต่ไม่กลัวองค์กรย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนา หรือนี่คือส่วนหนึ่งของคุณลักษณะมนุษย์ Comfort zone พอดีนึกขึ้นได้ว่าตอนเรียนวิชา Computer programming สมัยวัยกระเตาะ ว่ามีแนวคิดของ Recurrence,...
,

ทฤษฎีแกน X (X-Axis Theory) ตอนที่ 2

แกน X คือ สาขาวิชา กลุ่มอุตสาหกรรม หรืออะไรก็ตามที่แสดงถึงความหลายหลายของประเภทความรู้ต่างๆ แกน Y คือ ระดับความเชี่ยวชาญ ความลึกซึ้ง ปริมาณความรู้ความสามารถในเรื่องหรือสาขานั้นๆ หากลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจน นาย...
,

ทฤษฎีแกน X (X-Axis Theory) ตอนที่ 1

“ผมชอบวิ่งแกน X” ประโยคสั้นๆ ที่ชอบใช้ตอบในการสนทนากับผู้คน เพื่อน ญาติพี่น้อง เวลาพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เป้าหมายชีวิต การทำงาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง คนส่วนมากมักจะมีความนิยมวิ่งตามแกน Y ซึ่งสอดคล้องกับการปลูกฝังความคิด...
,

ความรู้กับโอกาส

ผมเคยมีคำถามว่า core competency ขององค์กร (หรือมองเเป็น strength) ซึ่งเป็นการมองภายใน กับ opportunity ที่เป็นการมองภายนอก อะไรคือสิ่งสำคัญกว่ากันในการตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้า กล่าวคือ ถ้าบริษัทที่เก่งเรื่องการทำทิชชู่จะแตก line...
,

เสรีภาพทางความคิด

… เสรีภาพเป็นเนื้อดินเดียว อากาศ และปุ๋ย ที่จะทำให้พฤกษชาติแห่งความคิดเจริญเติบโตขึ้นได้ และเมื่อความคิดนำไปสู่อุดมคติ อุดมคติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมสามารถใช้ความคิดได้อย่างเสรี ปราศจากพันธนาการของจารีตประเพณี หรืออีกนัยหนึ่งเราต้องสนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพ ชนิดที่ไม่ต้องพึงหวาดหวั่นว่าจะเป็นความคิดนอกลู่นอกทาง นั่นแหละจึงจะเป็นการสนับสนุนอุดมคติให้ถือกำเนิดได้ แม่น้ำลำห้วยยังเปลี่ยนแนวเดิมได้ สมองมนุษย์อันประเสริฐจะแหวกแนวบ้างมิได้หรือ ในเมื่อไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม…...
,

ไหนไหนลูกค้าก็คือพระเจ้า ตอนที่ 1

หลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในหนังสืออ่านนอกเวลาที่ผมโปรดปรานคือเรื่องทีเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของพระเจ้า ในหลายๆมุมมองคิดว่าพระเจ้ามีในรูปของการมีตัวตนซึ่งมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ บางมุมมองก็เชื่อว่ามีพระเจ้าแบบเชิงสัญลักษณ์หรืออาจเป็นการเปรียบเปรย บางมุมมองก็แย้งว่าไม่มีเลย โดยอาจจะอ้างถึงความจำเป็นต้องมีความเชื่อนี้ที่ถูกสร้างแล้วปลูกฝังกันมา หรือไม่ก็ออกเป็นแนวการเมืองไปเลย คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของพระเจ้าเป็นอย่างไรไม่มีความน่าสนใจในการนำมาพิจารณาในบทความนี้ แต่เงื่อนไขหรือลักษณะหรืออะไรก็แล้วแต่ของการมีอยู่ของพระเจ้าที่ตราตรึงในความคิดของคนทุกสมัยคือการมีอยู่หนึ่งเดียว มีพลังอำนาจในการดลบันดาล การกำหนด การสร้างสรรค์ ไปสู่คนสามัญที่มีอยู่มากมาย เป็นแบบ one-to-many เราไม่มีทางรู้ด้วยสามัญปัญญาของเราว่าพลังอำนาจของพระเจ้ามาจากไหน...
,

ว่ากันด้วยเรื่องรถยนต์

ว่ากันด้วยเรื่องรถยนต์กันซักหน่อย นิยมซื้อกันซะจริง ด้วยเหตุผลอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ไม่ค่อยมีใครที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเหตุผลที่ยกขึ้นมาของแต่ละคนก็อิงความพอใจ ความอยากได้เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่หารู้ไม่ว่าลึกๆแล้วรถยนต์สร้างความลำบากให้คุณขนาดไหน อย่ามองเพียงแค่ประโยชน์ใช้สอยทางตรงของมันเพียงอย่างเดียว ประเด็นที่ผมจะชี้แจงเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถส่วนบุคคลกับรถสาธารณะ คือ หนึ่ง โลกร้อน โอ้ย… ไร้สาระ...
,

จระเข้ขวางคลอง

จระเข้ขวางคลอง เป็นสุภาษิตที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีความหมายที่ทราบกันเป็นอย่างดี แล้วก็ถูกนำไปใช้เพื่อสื่อถึงลักษณะอันไม่พึงประสงค์ของบุคคลในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่จริงไม่ต้องสาธยายให้มากความก็ได้ เพราะสามารถรู้ได้โดยนัย (common sense) จากคำที่ประกอบในประโยคอยู่แล้ว กระนั้นก็ขออนุญาตแจ้งถึงความหมายให้กระจ่างซักนิด จระเข้ขวางคลอง หรือ ไอ้เข้ขวางคลอง หมายถึง...