Enneagram Test

ข้อ 1 – จงเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่สุด

ฉันค่อนข้างจะรักอิสระ มีความมั่นใจตนเอง รู้สึกว่าชีวิตจะมีรสชาติเมื่อได้ต่อสู้ ฉันกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยตนเอง และลงมือกระทำเพื่อให้บังเกิดผล ฉันไม่ชอบนั่งคอยโชคชะตา ปรารถนาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ไม่ชอบให้ใครบังคับ และไม่แสวงหาการเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็น ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและกระทำเพื่อให้ได้มา มักจะทำงานหนัก และเล่นอย่างจริงจัง

ฉันค่อนข้างเป็นคนเงียบ มีโลกส่วนตัว ไม่ค่อยชอบออกสังคม รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจในการเป็นผู้นำและแข่งขันกับผู้อื่น หลายคนมักบอกว่าฉันเป็นคนช่างฝัน ปลุกเร้าด้วยจินตนาการ ฉันมีความพึงพอใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลา

ฉันค่อนข้างมีความรับผิดชอบและชอบอุทิศตัวอย่างสูง จะรู้สึกแย่มากเมื่อไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังได้ ฉันอยากให้คนอื่นรู้ว่า ฉันอยู่ที่นั่นเพื่อเขา และจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขา ฉันได้เสียสละเพื่อผู้อื่นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ ฉันมักจะไม่ได้ดูแลตัวเองนัก ทำงานในสิ่งที่ต้องทำและพักผ่อน โดยทำในสิ่งที่อยากทำเมื่อมีเวลาเหลือ

ข้อ 2 – จงเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่สุด

ฉันเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี รู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้ดีที่สุดแล้ว สนใจสิ่งต่างๆรอบตัว ชอบอยู่ร่วมกับผู้คนและช่วยเขาให้มีความสุข ฉันพอใจที่จะแบ่งปันความสุขให้เขา จนบางครั้งฉันก็ละเลยการแก้ปัญหาของตนเอง

ฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกรุนแรงต่อสิ่งต่างๆ ผู้คนมักจะรู้สึกถึงความกังวลไม่สบายใจของฉัน ฉันต้องการรู้ว่าฉันอยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานะใด สิ่งใดหรือใครที่ฉันสามารถพึงพาได้ เมื่ออารมณ์เสีย ฉันต้องการให้คนอื่นตอบสนองและมีอารมณ์ร่วม ฉันรู้กฏแต่ไม่อยากให้ใครมาบอกว่าต้องทำนั่นทำนี่ ฉันอยากตัดสินใจด้วยตัวเอง

ฉันเป็นคนที่มักจะควบคุมตนเองและมีเหตุผล ไม่สะดวกใจกับการมีอารมณ์ความรู้สึก ฉันเป็นคนมีประสิทธิภาพ ชอบความสมบูรณ์แบบและชอบทำงานด้วยตนเอง เมื่อมีปัญหาและความขัดแย้ง ฉันจะพยายามไม่ใช้อารมณ์เข้าไปจัดการ บางคนจึงมักบอกว่าฉันเย็นชาและแยกตัว นั่นเพราะฉันไม่ต้องการให้อารมณ์ความรู้สึกมาทำให้เขวจากสิ่งที่สำคัญกว่า

[insert_php]
$result_1 = $_POST[‘question_1’];
$result_2 = $_POST[‘question_2’];
$answer = “”;
$url = “”;

if (empty($result_1) or empty($result_2)) {
echo(”

คุณยังเลือกคำตอบไม่ครบทุกข้อ”);}
else {
if (($result_1 == “a”) and ($result_2 == “a”)) {
$answer = “Type 7-The Adventure”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-7-the-adventure”;
} elseif (($result_1 == “a”) and ($result_2 == “b”)) {
$answer = “Type 8-The Protector”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-8-the-protector”;
} elseif (($result_1 == “a”) and ($result_2 == “c”)) {
$answer = “Type 3-The Performer”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-3-the-performer”;
} elseif (($result_1 == “b”) and ($result_2 == “a”)) {
$answer = “Type 9-The Peacemaker”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-9-the-peacemaker”;
} elseif (($result_1 == “b”) and ($result_2 == “b”)) {
$answer = “Type 4-The Romantic”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-4-the-romantic”;
} elseif (($result_1 == “b”) and ($result_2 == “c”)) {
$answer = “Type 5-The Observer”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-5-the-observer”;
} elseif (($result_1 == “c”) and ($result_2 == “a”)) {
$answer = “Type 2-The Giver”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-2-the-giver”;
} elseif (($result_1 == “c”) and ($result_2 == “b”)) {
$answer = “Type 6-The Questioner”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-6-the-questioner”;
} else {
$answer = “Type 1-The Perfectonist”;
$url = “http://www.thanakrit.net/enneagram-no-1-the-perfectionist”;
}

echo ”

You are “.$answer;
echo ”
Meaning of “.$answer.”“;
}
[/insert_php]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *