อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 12 – Sufficiency

living_champ_12ความพอเพียงคือมาตรวัดเป้าหมายชีวิตได้ดีที่สุด ไม่ว่าตอนนี้คุณจะพอใจในชีวิตความเป็นอยู่หรือไม่ มีการกำหนดเป้าหมายให้ตัวคุณเองหรือไม่ คุณควรจะกลับมายังจุดที่จะทำให้คุณหยุด มิใช่หยุดกิจกรรมหรือลมหายใจ แต่เป็นจุดแห่งการสิ้นสุดความอยาก ในทางศาสนามักจะแนะนำให้สร้างไว้ ณ ขณะนี้ ขณะที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อการบรรเทาทุกข์ แต่คุณอาจจะวางความพอเพียงไปไว้ที่เป้าหมายชีวิตที่เป็นไปได้ ก็ไม่ผิดอะไร

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *