อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 13 – Patient

living_champ_13ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยปราศจากความอดทน เพราะเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับเวลา แม้แต่การมีชีวิตอยู่ของเรายังต้องอดทนรอความตาย หรืออดทนต่อความกลัวที่มีต่อความตายอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าคุณจะไม่ชอบการรอคอยใดๆ ก็ยังนับว่าเป็นความอดทนในระดับที่ต่ำ เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วว่าทุกกิจกรรมล้วนประกอบด้วยการใช้เวลา ใยต้องเลี่ยงต้องไม่อดทนเล่า สิ่งสำคัญคือความอดทนในระดับสูง กับในปริมาณที่มากพอเท่านั้น ที่จะทำให้ความสำเร็จมายืนเคียงข้าง สิ่งสำคัญอีกประการก็คือ จงอดทนต่อเป้าประสงค์ที่มีคุณค่า อย่าอดทนแบบโง่ๆ อย่างเปล่าประโยชน์

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *