อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 8 – Alchemy

living_champ_9

George Soros เจ้าของทฤษฏีสะท้อนกลับ (Theory of Reflexivity) และหนังสือ The Alchemy of Finance คือหนึ่งในบุคคลที่ผมชื่นชอบ ที่ทำให้ผมรู้จักและเข้าใจกับคำๆนี้ เนื่องด้วยการเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ตามจะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหรือผลลัพธ์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง การออกแรงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยด้วยทักษะการเล่นแร่แปรธาตุให้เกิดปริมาณหรือมูลค่าเพิ่ม จึงมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *