เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 3

Person_No3

คนหมายเลข 3

  • มีความคล่องแคล่วว่องไว เปี่ยมไปด้วยพลัง ทั้งการเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานอย่างมุ่งมั่นกระตือรือร้น การเคลื่อนไหวทางกายที่กระฉับกระเฉง
  • มีความชัดเจนในตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความสามารถในการแยกแยะป็นเลิศ แสดงออกถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต่อบุคคลรอบข้างด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมา
  • จุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของอารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงุด ไม่ค่อยมีความอดทนต่อการรอคอย มักแสดงออกด้วยความก้าวร้าว
  • บ่อยครั้งที่ดูทำอะไรไม่จริงจัง ดูไม่มั่นคง ขาดวิสัยทัศน์ เอาแน่แนอนไม่ค่อยได้ และขี้สงสัย

 

คุณคือคนหมายเลขอะไร => https://www.thanakrit.net/numberology-personality/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *