เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 5

Person_No5

คนหมายเลข 5

  • เป็นคนมีหลักการในการทำงาน มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ดี
  • ขยัน ทำงานหนัก อาจจะประสบความสำเร็จช้าแต่เป็นไปอย่างมั่นคง
  • มีความเข้มแข็งมาก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูง หนักแน่นมั่นคง ผู้คนให้ความเคารพ
  • อารมณ์อ่อนไหวง่าย ดื้อรั้น บางครั้งถึงขั้นเป็นคนหัวแข็ง ทำให้มีอุปสรรคในชีวิตมาก ปัญหาหลายอย่างเกิดจากที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเอง บางครั้งทำอะไรครึ่งๆกลางๆ

 

คุณคือคนหมายเลขอะไร => https://www.thanakrit.net/numberology-personality/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *