เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 7

Person_No7

คนหมายเลข 7

  • มักพบกับความโชคดี มีผู้อุปภัมภ์คอยสนับสนุน มีเครือข่ายสังคมที่กว้างขวาง มุ่งมั่นเพื่อสร้างการมีชื่อเสียงและอนาคตการงาน
  • รับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี เป็นคนรักความบันเทิง
  • ทำอะไรเชื่องช้า จิตใจโลเลไม่มั่นคง ชอบให้คนมาบริการ
  • มักชอบโต้แย้ง ถูกนินทาวในทางที่ไม่ดีบ่อยๆ

 

คุณคือคนหมายเลขอะไร => https://www.thanakrit.net/numberology-personality/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *