เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 9

Person_No9

คนหมายเลข 9

  • เป็นคนมีความคิดในทางธุรกิจการค้า คิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลา ออกจะโลภและมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายและความใฝ่ฝันที่สูง
  • ฉลาดมีไหวพริบ ดูดีมีชาติตระกูล รับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดี รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสม
  • ชอบทำอะไรด้วยความรวดเร็วมากกว่าการเน้นในรายละเอียด มีพลังในการทำงาน
  • ภายนอกดูแข็งแต่ลึกๆแล้วเป็นคนอ่อนโยน มีเสน่ห์ในตัวเอง บั้นปลายชีวิตมักต้องพบกับความโดดเดี่ยว

 

คุณคือคนหมายเลขอะไร => https://www.thanakrit.net/numberology-personality/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *