, ,

คำคม อินเตอร์ ภาค 3

41 Practice quality thinking-think through each step thorough before proceeding. จงฝึกฝนความคิดเพื่อให้เกิดศักยภาพ ไตร่ตรองทบทวนทุกขั้นตอนอย่างมีระบบแล้วลงมือปฏิบัติจริง 42 When...