, ,

CHAMPSPACE กับ Ikigai

อิคิไก (ikigai) เป็น ‘ปัญญา’ ที่ซ่อนอยู่ในปรัชญา โอบล้อมความเป็นเซนเอาไว้ภายใน เป็นการสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านการรู้สึกตัวและการค้นพบตัวตน อิคิไก มีความหมายว่า ‘จุดมุ่งหมาย’ หรือ...
, , ,

CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ...
,

CHAMPSPACE กับ Marvel Power Grid

ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel คงเคยได้ยิน Marvel Power Grid หรือระดับความสามารถแต่ละด้านของเหล่าฮีโร่ หากใครยังไม่เคยได้ยินก็สามารถดูรายละเอียดใน Marvel Universe Wiki ได้เลย สำหรับบทความนี้ จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามารถด้านต่างๆใน...
, , ,

CHAMPSPACE กับ 7 Quotients

7Q หรือความฉลาดทั้ง 7 (ไม่ใช่คนแคระทั้ง 7) ได้แก่  Intelligence Quotient หรือ IQ คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์...
, , ,

CHAMPSPACE กับ Law of Happiness

ผมพบว่า กฎแห่งความสุข 12 ประการ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย Marc Chernoff มีความน่าสนใจไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) Integrity is the...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 19 – New Champs On The Block

จากตอนที่ผ่านมา ผมขอสรุปอีกครั้งว่าแชมป์หรือผู้ชนะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีความสุข หากคุณยังมีไม่ครบทั้งสองสิ่งก็แสดงว่ายังไม่ใช่แชมป์ แล้วจะวัดได้อย่างไรว่าระดับใดจึงนับว่าสำเร็จ ระดับใดเรียกว่ามีความสุข ผมขอตอบว่า ก็แล้วแต่คุณสิ มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวคุณเอง แต่ตอนนี้ ผมขอข้ามประเด็นนี้ไปชั่วคราว เป้าหมายของคุณในตอนนี้ขอให้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลไปก่อน แล้วค่อยตามไปใช้เหตุผลด้วยกรอบแนวคิดที่มีอยู่...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 18 – เล่นแร่แปรธาตุเชิงบวก

ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน เป็นความบังเอิญกระนั้นหรือ ที่จริงแล้วผมตั้งใจให้อยู่ตรงกันในตำแหน่งนั้นเพราะมันคือหัวใจของทั้งสองส่วน ในส่วนพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขนั้น...