,

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 5

คนหมายเลข 5 เป็นคนมีหลักการในการทำงาน มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ดี ขยัน ทำงานหนัก อาจจะประสบความสำเร็จช้าแต่เป็นไปอย่างมั่นคง มีความเข้มแข็งมาก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูง หนักแน่นมั่นคง ผู้คนให้ความเคารพ อารมณ์อ่อนไหวง่าย ดื้อรั้น...