,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 13 – Patient

ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยปราศจากความอดทน เพราะเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับเวลา แม้แต่การมีชีวิตอยู่ของเรายังต้องอดทนรอความตาย หรืออดทนต่อความกลัวที่มีต่อความตายอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าคุณจะไม่ชอบการรอคอยใดๆ ก็ยังนับว่าเป็นความอดทนในระดับที่ต่ำ เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วว่าทุกกิจกรรมล้วนประกอบด้วยการใช้เวลา ใยต้องเลี่ยงต้องไม่อดทนเล่า สิ่งสำคัญคือความอดทนในระดับสูง กับในปริมาณที่มากพอเท่านั้น ที่จะทำให้ความสำเร็จมายืนเคียงข้าง สิ่งสำคัญอีกประการก็คือ จงอดทนต่อเป้าประสงค์ที่มีคุณค่า...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...